پازار نسخه استاندارد

نرم افزار پازار استاندارد برای فروشگاهها در ابعاد کوچک ارائه می شود. یعنی به عبارتی فروشگاههایی که فقط نیاز دارند اطلاعات دریافت، پرداخت، خرید و فروش را ثبت نماینـد و به انواع گزارشـات موجودی انبار و حسابها دسترسی داشته باشند می توانند از این نرم افزار استفاده نمایند. این نسخه پازار با کاربری بسیار آسان و بدون پیچیدگی می تواند در ثبت عملیات روزانه فروش و عملیات مالی بهترین گزینه برای شما باشد.
  • مدیریت مشتریان
  • مدیریت کاربران با سطوح دسترسی مختلف
  • تعریف کالای چند واحدی

امکانات اصلی نرم افزار

  • فروش، خرید
  • انبارداری
  • خزانه داری بانک
  • صندوق، چک