ماژول شبکه

کسب و کارهای بزرگ برای مدیریت امور مالی و حسابداری از منابع انسانی بیشتری بهره می برند، در این حالت وجود سیستم های شبکه ای برای اشتراک اطلاعات الزامی می باشد، تا کاربران بتوانند در سطح شبکه به صورت همزمان با سیستم های مالی خود را مدیریت کنند.
ماژول شبکه این امکان را به صاحبان کسب و کارها می دهد تا به صورت همزمان و چندین کاربره از سیستم یکپارچه حسابداری پازار استفاده نمایند. پیاده سازی سریع، و امکان افزودن کلاینت ها بدون محدودیت در تعداد از ویژگی این کیت می باشد.

  • استفاده همزمان چندیدن کاربر در سطح شبکه
  • استفاده از یک قفل سخت افزاری برای چندین کاربر