ماژول مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند..
ماژول مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین مصوبات قانون مالیاتی کشور پیاده سازی شده است و امکان اخذ گزارشات متنوع را به صاحبان کسب و کار می دهد.

  • امکان اخذ گزارشات فصلی فروش مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور
  • امکان اخذ گزارشات فصلی خرید مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور
  • امکان تهیه فایل الکترونیکی معاملات فصلی فروش و خرید مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور