ماژول شعبه، مرکز

وجود فروشگاههای زنجیره ای، فروشگاههای با شعبات مختلف در شهرهای مختلف، کار مدیریت فروشگاهها در مواردی همچون انبارداری متمرکز، فروش آنی، دسترسی سریع به اطلاعات شعبات در هر لحظه، تامین کالاو ایجاد کمپین های فروش را سخت می کند. ارائه ماژول شعبه / مرکز انقلابی در نرم افزارهای مالی، انبارداری بود تا راهکاری برای مدیریت بهتر شعبه های مختلف باشد.
ماژول شعبه / مرکز امکان فروش بی وقفه محصولات حتی در زمان نبود ارتباط فراهم می کند. و فقط با یک ارتباط لحظه ای اطلاعات خود را بروزرسانی می کند.
استعلام موجودی کالاها از شعبات مختلف، ایجاد طرف حساب ها از امکانات دیگر سمت شعبه می باشد. مشاهده فروش هر یک از شعبه، امکان مشاهده سود هر شعبه و امکانات مالی، انبارداری، حسابداری دیگری که همیشه در حال بروزرسانی می باشد.


  • فروش آفلاین و آنلاین
  • مشاهده فروش هر یک از شعب
  • عدم ایجاد تداخل قطعی نت در ثبت فاکتورها در شعب
  • مدیریت منمرکز کالا و حسابها
  • کنترل مکانیزه شعب