ماژول کمپین و جشنواره

در دنیای امروز از عوامل تاثیر گذار در فروش کالا علاوه بر کیفیت کالا، عامل اصلی همچون پروموشن فروش می باشد. فروشگاه ها برای رقابت در بازارها، نیاز به ایجاد کمپین ها و جشنواره های فروش دارند تا با ارائه طرح های تخفیف و آفرهای کالایی بتوانند فروش بیشتری داشته باشند.
تعریف کمپین های فروش برای گروه مشتریان خاص یا اختصاص تخفیف به گروه کالاهای مختلف با درصد های تخفیف متنوع و یا ایجاد کمپین های یکی بخر دو تا ببر از روش های معمول می باشد.
ماژول کمپین و جشنواره نرم افزار حسابداری پازار دقیقا به همین جهت ارائه شد تا راهکاری برای ارائه کمپین های متنوع با قابلیت انعطاف پذیری بالا برای اجرا درهمه کسب و کارهاباشد .


  • امکان محاسبه اتوماتیک تخفیف درصدی و آفرکالایی بر اساس : مبلغ خرید، کالاهای خاص، حجم خرید، خرید بسته ای، مشتریهای خاص
  • امکان اولویت بندی، فعالسازی / غیر فعالسازی کمپین ها
  • قابلیت تنظیم اجرای همزمان چند کمپین