ماژول حقوق و دستمزد

شرکت هایی از منابع انسانی بیشتری برخوردار هستند، برای مدیریت کارکرد و حقوق و دستمزد کارمندان خود نیاز به سیستم هایی دارند که بتوانند، بصورت اتوماتیک فرایند پرداخت حقوق و دستمزد را انجام دهند.
ماژول حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری پازار به شما راهکاری ارائه می کند تا حقوق کارمندان خود را محاسبه کنید، همچنین با ماژول حقوق و دستمزد امکان صدور فیش حقوقی، ثبت زمان های کارکرد، ثبت قرار دادها، تخصیص وام ها طبق استانداردهای قانون کار را خواهید داشت. امکان اتصال به دستگاههای حضور غیاب، دریافت گزارشات متنوع از ویژگی های برتر این ماژول می باشد.


  • امکان تعریف قراردادهای پرسنل برای شرایط مختلف (روزانه، ساعتی، ثابت و ...)
  • امکان معرفی مزایای مستمر، غیرمستمر، کسورات مستمر، غیرمستمر
  • محاسبه بیمه و مالیات بر حقوق بصورت اتوماتیک در فیش
  • امکان وارد نمودن کارکرد ماهانه پرسنل بصورت یکجا از اکسل
  • امکان ثبت وامهای پرداختی به پرسنل و تقسیط آن و کسر اتوماتیک به هنگام صدور فیش حقوق
  • محاسبه حقوق پرسنل بصورت تکی و گروهی
  • امکان صدور اتوماتیک سند بستانکاری پرسنل، بیمه، مالیات و بدهکاری هزینه ها
  • صدور فیش حقوقی با کلیه اطلاعات لازم بصورت استاندارد
  • گزارش لیست حقوق و لیست بیمه، تهیه دیسکت بیمه و دیسکت بانک