ماژول کنترل پروژه

كنترل پروژه فرايندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل اقتصادي موجه بين سه عامل هزينه ، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه ، كه از ابزار و تكنيكهاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي گيرد . کنترل پروژه فرآیندی است که باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود. به عبارت ساده، کنترل پروژه شامل افراد، فرآیند ها، ابزار مورد استفاده برای مسائل مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک هایی است که ممکن است بر یک پروژه تاثیر بگذارند.
ماژول کنترل پروژه نرم افزار حسابداری پازار امکان انتخاب پروژه برای تمامی تراکنش های مالی را می دهد که مدیران کسب و کارها می توانند هزینه پروژه ها را در باره ی زمانی مختلف بر اساس فیلتر های متنوع استخراج نمایند.


  • معرفی پروژه
  • امکان انتخاب پروژه در تمامی تراکنش ها مانند فروش، خرید، مالی و ....
  • امکان گزارش گیری از ماژولهای مختلف با فیلتر پروژه
  • امکان استخراج هزینه های پروژه ها در بازه ی زمانی بر اساس فیلتر های متنوع