ماژول تولید ساده

کارخانه تولیدی کوچک و بزرگ، جهت کنترل و مدیریت خطوط تولید، بالا بردن سرعت، دقت و کیفیت عملیات، کاهش یافتن حجم کاری پرسنل، دسترسی آسان و سریع به اطلاعات تمامی واحدهای سازمانی حتی در بیرون از سازمان، دسترسی به گزارشات مختلف مالی ، دسترسی به قیمت تمام شده محصول در هر لحظه و بطور کلی مدیریت فرآیندهای سازمانی به طور اتوماتیک از نیازمندیهای کلیدی آن کارخانه می باشد که نیاز به مدیریت هوشمندانه توسط یک سیستم نرم افزاری یکپارچه دارد. نرم افزار جامع پازار، نسخه تولید ساده، برای تامین نیازهای فوق جهت مدیریت بهینه ی عملیات در کارخانجات طراحی گردیده است. این نرم افزار دارای قابلیت یکپارچه سازی واحدهای سازمانی از جمله واحد انبار، تولید، فروش، خرید، مالی، منابع انسانی و سایر واحدها می باشد به عبارت دیگر، مدیریت اطلاعات ثبت شده در هر واحد سازمانی برای کلیه ی واحدها در صورت دلخواه امکانپذیر می باشد که این امر منجر به جلوگیری از ثبت های مجدد شده و همچنین در هر لحظه انواع گزارشات از واحد های مختلف سازمانی برای مدیریت قابل نمایش می باشد و درنهایت کنترل مدیریت بروی انواع عملیات، ساده تر می شود.


  • معرفی فرمولهای ساخت همراه با تعریف هزینه ها
  • ثبت اول دوره کالاهای نزد پیمانکاران
  • ارسال مواد اولیه،کالای درجریان ساخت از انبار با صدور ارسال به تولید
  • دریافت کالای درجریان ساخت یا محصول از خط تولید به انبار با امکان تعیین و تغییر مواد مصرفی و سربارهای جذب شده
  • صدور اتوماتیک برگه مصرف و برگه هزینه ساخت شامل مواد مصرفی، دستمزد و سربار
  • گزارش موجودی مواد ارسال شده به پیمانکاران
  • گردش مواد اولیه، کالای درجریان ساخت در خطوط تولید
  • گزارش آمار تولید محصول، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید، میزان مصرف مواد