مشاوره

شرکت توسعه نرم افزاری رقم سازان در مردادماه سال 76 و با هدف ارائه مشاوره و تولید نرم افزارهای کاربردی تخصصی فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

عمده فعالیتهای شرکت در سه حوزه زیر خلاصه میشود:
  • راه حلها و سیستمهای فروشگاهی
  • راه حلهای مهندسی سازمان و مدیریت فرآیند کسب کار (BPM)
  • راه حلهای مدیریت مشتریان و راه حلهای وفادارسازی مشتریان