وفاداری مشتریان

مهندسی سازمان (BPM)

هدف مهندسی سازمان، شناسایی و یکپارچه سازی ارزشمندترین و موفق‌ترین روشهای تغییر یک سازمان و قراردادن آنها در یک دیسیپلین حرفه ای، به صورت یک متدولوژی قابل تدریس که با نام متدولوژی مهندسی سازمان خوانده می‌شود، و نیز سنجش اثر بخشی آنهاست. مهندسی سازمان مجموعه یکپارچه‌ای از دیسیپلین‌ها برای ساختن یا تغییر یک سازمان، فرآیندها و سیستم‌های آن است، هدف این دیسیپلین پیشبرد سازمان به سوی سازمان کلاس جهانی است، از طریق مشارکت انسان و فن آوری حداکثر کارایی ممکن می‌شود که به معنای یادگیری سازمانی در تمامی سطوح است.
وقت آن رسيده است كه رويكردي نوين براي تشريح سازمان ارائه نماییم. اساس اين رويكرد، نمودار كلاسيك بازخورد است كه در زيست‌شناسي و مهندسي، بسيار آشناست. هدف از اين سازوكار آن است كه سازمان را هر چه بيشتر «خود تصحيح‌كننده» كنيم. براي اين منظور بايد بر ساختاري تكيه كرد كه بر مسير ارزش‌آفريني و ارزش‌افزايي براي مشتري يا مصرف‌كننده متمركز است. بنابراین، يك سازمان بايد از طريق فرايند يادگيري مستمر، بهبود يابد. رهبري، به فرايندي استراتژيك تبديل مي‌شود كه مبتني بر فرايند انتقال به اطلاعات و دانش است. درنتیجه، گزينه‌هاي استراتژيك مؤثرتر خواهند بود.
اين رويكرد، فعاليت‌هاي كسب و كار را به جرياني متصل مي‌كند كه از ورودي تأمين‌كننده تا دستاوردها براي مشتري و مصرف‌كننده، امتداد دارد.
نمونه ای از لیست جریان های ارزشی که در یک سازمان می توانند قابل پیاده سازی باشند عبارتند از:

 • تعامل با مشتری، خدمات مشتریان
 • انجام سفارش
 • تولید
 • خدمات تامین مواد
 • مهندسی توسعه محصول
 • تحقیقات تکنولوژی
 • بازاریابی، اطلاعات بازار
 • تعمیر و نگهداری محصول
 • حقوقی (قراردادها، اخذ مجوزها و ...)
 • IT (نرم افزار، زیرساخت)
 • منابع انسانی
 • مدیریت دارائیهای سرمایه ای
 • مدیریت مالی
 • مهندسی سازمان
مهندسی فرآیندها بخشی از مهندسی سازمان می باشد که در یک سازمان برای ایجاد روشهای جدید و یا تغییر در ساختار سازمان انجام می گیرد. برای شروع مهندسی سازمان در یک پروژه ابتدا باید وضعیت موجود سازمان مورد بررسی قرار گیرد و ضمن مطالعه کلیه روشهای موجود در سازمان ، Task های جاری استخراج گردیده تا، با نگرشی درست به تجزیه و تحلیل سازمان و ارائه فرآیندها بپردازیم.
شاخص هایی در BPM وجود دارند که بنا بر نیاز سازمان و تشخیص مهندسین مشاور هر یک از آنها قابل پیاده سازی می باشند :


 • TQM Kaizen ( قانون کایزن : تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي)
 • Procedure Redesign (مهندسی مجدد فرآیندها)
 • Value Streem Reinvention (مهندسی مجدد جریانهای ارزش)
 • Enterprise Reinvention (مهندسی مجدد سازمان)
 • Strategic Visioning (چشم انداز استراتژی)
شرکت رقم سازان برپایه تجربیات چند ساله ای که در حوزه های مختلف ارائه ی سیستم ها داشته است، با کمک کارشناسان مجرب و سیستم های توسعه داده شده، این قابلیت را دارا می باشد که با مهندسی فرآیندهای کسب وکار در یک سازمان هریک از شاخص های نامبرده مربوط به BPM را در سازمان مربوطه تحلیل، طراحی و پیاده سازی نماید.
نمونه های پیاده سازی شده در صنایع مختلف :
صنایع کفش، صنایع واگن سازی، صنایع خودرو، صنایع غذایی و ...